Загальна схема складання кошторису

загальна схема складання кошторису
Обсяг виробництва, що забезпечує беззбитковість продукції, розраховується на основі даних, що прогнозуються у відповідних розділах бізнес-плану. Будь-які зобов’язання, взяті фізичними та юридичними особами за коштами Державного бюджету України без відповідних бюджетних асигнувань або ж з перевищенням повноважень, установлених цим Кодексом та Законом про Державний бюджет України, не вважаються бюджетними зобов’язаннями. Він також є основним документом при плануванні і фінансуванні окремих заходів, передбачених параграфами бюджетної класифікації.Загальні кошториси складаються на видатки однотипних установ, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями. При цьому непрямі витрати, які виникають у підрозділах основного виробництва, з допомогою обґрунтованого методу розподілу можуть бути відразу віднесені на окремі вироби.


Фактичні якісні показники звітного року за доходами і видатками мають бути забезпечені на виході зі специфічної системи обробки інформації щодо господарської діяльності, яку називають бухгалтерським обліком. Варіантність розрахунків та їх обгрунтування вимагають також і інвестори при розгляді проектів, перш ніж погодитися на надання коштів. 4. Баланс активів і пасивів. Створення районних територіальних медичних об’єднань, основним завданням якого є лікувально-профілактичне забезпечення населення окремих територій, призвело до зміни показників, які покладені в основу кошторисних розрахунків.

Головним розпорядникам надано право розподіляти бюджетні кошти між розпорядниками нижчого рівня, а також витрачати їх на централізовані та інші заходи, на утримання апарату управління. Витрати на обслуговування виробництва, а також інші види витрат, на які норми не розроблені, можна включати до нормативної калькуляції згідно з кошторисами цих витрат. Зазначені показники можуть коригуватись упродовж року на підставі змін у кошторисі. План виробництва продукції складається для визначення обсягу продукції, яку пропонує до виробництва для забезпечення планованого обсягу реалізації.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.